ราคาล่าสุด
ERW

-

5.90

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 5.90 - 5.95

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.00 - 7.80

สูงสุด-ต่ำสุด 6.00 - 5.90

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 9,789,400

ปรับปรุงเมื่อ: 14 พ.ย. 2562 15:56

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร