ราคาล่าสุด
ERW

-

5.70

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 5.70 - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.00 - 8.45

สูงสุด-ต่ำสุด - - -

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) -

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ส.ค. 2562 09:34

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร