ราคาล่าสุด
ERW

+0.05

6.65

0.76%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.60 - 6.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.32 - 6.90

สูงสุด-ต่ำสุด 6.65 - 6.55

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 7,543,200

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ต.ค. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร