ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.50

-0.58%

วันก่อนหน้า - เปิด 8.55 - 8.50

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.40 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด 8.50 - 8.40

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 439,600

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ก.พ. 2561 10:30

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร