ราคาล่าสุด
ERW

+0.10

6.50

1.56%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.40 - 6.35

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.00 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด 6.50 - 6.25

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 5,729,400

ปรับปรุงเมื่อ: 20 พ.ย. 2561 16:35

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2561

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2561

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2561

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร