ราคาล่าสุด
ERW

-

6.75

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.75 - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.00 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด - - -

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) -

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ก.ค. 2561 09:43

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2561

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2561

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2561

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2561

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร