ราคาล่าสุด
ERW

-

6.15

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.15 - 6.20

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.10 - 8.45

สูงสุด-ต่ำสุด 6.25 - 6.10

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 10,218,900

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ค. 2562 16:36

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร