ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

5.90

-1.67%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.00 - 6.00

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.92 - 6.00

สูงสุด-ต่ำสุด 6.00 - 5.85

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 15,376,100

ปรับปรุงเมื่อ: 21 ส.ค. 2560 16:36

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร