ราคาล่าสุด
ERW

+0.15

5.70

2.70%

วันก่อนหน้า - เปิด 5.55 - 5.60

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.00 - 8.45

สูงสุด-ต่ำสุด 5.80 - 5.60

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 13,825,400

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ก.ย. 2562 16:38

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร