ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.15

-0.61%

วันก่อนหน้า - เปิด 8.20 - 8.20

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.54 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด 8.35 - 8.05

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 4,934,300

ปรับปรุงเมื่อ: 25 เม.ย. 2561 16:38

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 4 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร