ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

6.75

-0.74%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.80 - 6.80

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.00 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด 6.80 - 6.75

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 174,900

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ม.ค. 2562 10:26

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2561

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2561

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2561

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร