ราคาล่าสุด
ERW

-0.15

6.30

-2.33%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.45 - 6.40

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.00 - 8.45

สูงสุด-ต่ำสุด 6.40 - 6.30

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 2,438,300

ปรับปรุงเมื่อ: 21 พ.ค. 2562 15:52

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร