ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.00

-0.62%

วันก่อนหน้า - เปิด 8.05 - 8.05

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.80 - 9.00

สูงสุด-ต่ำสุด 8.15 - 8.00

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 7,682,100

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ก.ย. 2561 16:36

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2561

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2561

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 2 ปี 2561

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร