ราคาล่าสุด
ERW

-0.04

4.82

-0.82%

วันก่อนหน้า - เปิด 4.86 - 4.88

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.92 - 5.30

สูงสุด-ต่ำสุด 4.88 - 4.76

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 2,730,000

ปรับปรุงเมื่อ: 28 เม.ย. 2560 16:40

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ปี 2559

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2559

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2559

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 4 ปี 2559

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร