ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

7.05

-1.40%

วันก่อนหน้า - เปิด 7.15 - 7.10

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 6.00 - 8.45

สูงสุด-ต่ำสุด 7.20 - 7.05

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 3,027,400

ปรับปรุงเมื่อ: 25 มี.ค. 2562 14:52

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2560

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ปี 2561

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2561

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2561

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 4 ปี 2561

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร