ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

5.15

-1.90%

วันก่อนหน้า - เปิด 5.25 - 5.25

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 3.92 - 5.40

สูงสุด-ต่ำสุด 5.30 - 5.10

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 5,169,500

ปรับปรุงเมื่อ: 28 มิ.ย. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร