ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

7.90

-0.63%

วันก่อนหน้า - เปิด 7.95 - 7.85

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.40 - 8.50

สูงสุด-ต่ำสุด 7.95 - 7.85

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 10,359,100

ปรับปรุงเมื่อ: 15 ธ.ค. 2560 16:39

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2559

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2560

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2560

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร