ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

8.45

-1.17%

วันก่อนหน้า-เปิด 8.55 - 8.50

สูงสุด - ต่ำสุด 8.50 - 8.40

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.40 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.45/344,600

ปริมาณ (หุ้น) 437,100

มูลค่า ('000 บาท) 3,712

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 8.50/137,700

ปรับปรุงล่าสุด: 21 Feb 2018 10:28เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %