ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 376,439,178 15.03
2. บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 219,743,200 8.77
3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.98
4. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 144,488,645 5.77
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 143,772,833 5.74
6. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 74,945,100 2.99
7. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.91
8. นายสุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.64
9. UBS AG SINGAPORE BRANCH 60,000,000 2.40
10. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 43,659,291 1.74
11. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 42,933,675 1.71
12. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 42,091,836 1.68
13. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 41,015,717 1.64
14. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 37,865,100 1.51
15. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 30,523,362 1.22
16. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 29,081,396 1.16
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 27,882,300 1.11
18. STATE STREET EUROPE LIMITED 26,599,652 1.06
19. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 25,213,200 1.01
20. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 23,036,611 0.92
21. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 22,876,300 0.91
22. THE BANK OF NEW YORK MELLON 22,220,700 0.89
23. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 21,573,700 0.86
24. บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18,300,052 0.73
25. AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 18,075,786 0.72
26. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 17,318,465 0.69
27. กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน 16,544,400 0.66
28. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 15,466,700 0.62
29. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15,341,000 0.61
30. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 15,132,421 0.60
31. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อ My Double Plus (ตราสารทุน) 14,877,900 0.59
32. นายกมล ว่องกุศลกิจ 14,850,275 0.59
33. กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 13,986,300 0.56
34. JPMORGAN THAILAND FUND 13,610,500 0.54
35. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 12,678,700 0.51