ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.15

-0.61%

วันก่อนหน้า-เปิด 8.20 - 8.20

สูงสุด - ต่ำสุด 8.35 - 8.05

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.54 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.15/108,800

ปริมาณ (หุ้น) 4,934,300

มูลค่า ('000 บาท) 40,504

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 8.20/55,300

ปรับปรุงล่าสุด: 25 Apr 2018 16:38


 

Chart Type