ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

7.90

-0.63%

วันก่อนหน้า-เปิด 7.95 - 7.85

สูงสุด - ต่ำสุด 7.95 - 7.85

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.40 - 8.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

7.90/1,072,200

ปริมาณ (หุ้น) 10,359,100

มูลค่า ('000 บาท) 81,641

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 7.95/225,900

ปรับปรุงล่าสุด: 15 Dec 2017 16:39


 

Chart Type