ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.00

-0.62%

วันก่อนหน้า-เปิด 8.05 - 8.05

สูงสุด - ต่ำสุด 8.15 - 8.00

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.80 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.00/2,805,900

ปริมาณ (หุ้น) 7,682,100

มูลค่า ('000 บาท) 61,900

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 8.05/86,200

ปรับปรุงล่าสุด: 19 Sep 2018 16:36


 

Chart Type