ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

6.35

-1.55%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.45 - 6.40

สูงสุด - ต่ำสุด 6.40 - 6.30

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 6.00 - 8.45

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.30/688,700

ปริมาณ (หุ้น) 2,302,200

มูลค่า ('000 บาท) 14,630

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.35/571,600

ปรับปรุงล่าสุด: 21 May 2019 15:26


 

Chart Type