ราคาล่าสุด
ERW

+0.15

5.70

2.70%

วันก่อนหน้า-เปิด 5.55 - 5.60

สูงสุด - ต่ำสุด 5.80 - 5.60

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 8.45

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.70/1,095,300

ปริมาณ (หุ้น) 13,825,400

มูลค่า ('000 บาท) 78,969

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 5.75/1,575,600

ปรับปรุงล่าสุด: 23 Sep 2019 16:38


 

Chart Type