ราคาล่าสุด
ERW

-0.10

5.90

-1.67%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.00 - 6.00

สูงสุด - ต่ำสุด 6.00 - 5.85

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 3.92 - 6.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.90/1,271,300

ปริมาณ (หุ้น) 15,376,100

มูลค่า ('000 บาท) 91,211

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 5.95/88,400

ปรับปรุงล่าสุด: 21 Aug 2017 16:36


 

Chart Type