ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

8.50

-0.58%

วันก่อนหน้า-เปิด 8.55 - 8.50

สูงสุด - ต่ำสุด 8.50 - 8.40

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.40 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.45/342,800

ปริมาณ (หุ้น) 439,600

มูลค่า ('000 บาท) 3,733

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 8.50/186,800

ปรับปรุงล่าสุด: 21 Feb 2018 10:30


 

Chart Type