ราคาล่าสุด
ERW

-

6.15

-%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.15 - 6.20

สูงสุด - ต่ำสุด 6.25 - 6.10

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 6.10 - 8.45

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.15/416,200

ปริมาณ (หุ้น) 10,218,900

มูลค่า ('000 บาท) 63,057

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.20/1,308,000

ปรับปรุงล่าสุด: 19 Jul 2019 16:36


 

Chart Type