ราคาล่าสุด
ERW

-

6.75

-%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.75 - -

สูงสุด - ต่ำสุด - - -

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

-/20,000

ปริมาณ (หุ้น) -

มูลค่า ('000 บาท) 0

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ -/33,500

ปรับปรุงล่าสุด: 20 Jul 2018 09:50


 

Chart Type