ราคาล่าสุด
ERW

-0.04

4.82

-0.82%

วันก่อนหน้า-เปิด 4.86 - 4.88

สูงสุด - ต่ำสุด 4.88 - 4.76

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 3.92 - 5.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.80/258,900

ปริมาณ (หุ้น) 2,730,000

มูลค่า ('000 บาท) 13,158

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 4.82/18,700

ปรับปรุงล่าสุด: 28 Apr 2017 16:40


 

Chart Type