ราคาล่าสุด
ERW

-

5.90

-%

วันก่อนหน้า-เปิด 5.90 - 5.95

สูงสุด - ต่ำสุด 6.00 - 5.90

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 7.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.90/1,147,400

ปริมาณ (หุ้น) 9,496,700

มูลค่า ('000 บาท) 56,497

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 5.95/950,900

ปรับปรุงล่าสุด: 14 Nov 2019 15:12


 

Chart Type