ราคาล่าสุด
ERW

-0.35

6.25

-5.30%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.60 - 6.60

สูงสุด - ต่ำสุด 6.65 - 6.25

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 6.00 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.25/40,000

ปริมาณ (หุ้น) 13,408,100

มูลค่า ('000 บาท) 85,944

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.30/223,900

ปรับปรุงล่าสุด: 17 Dec 2018 16:37


 

Chart Type