ราคาล่าสุด
ERW

-0.08

2.64

-2.94%

วันก่อนหน้า - เปิด 2.72 - 2.70

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 1.00 - 3.44

สูงสุด-ต่ำสุด 2.74 - 2.60

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 15,875,700

ปรับปรุงเมื่อ: 04 ส.ค. 2564 16:38

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2564

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2564

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร