ราคาล่าสุด
ERW

+0.18

3.62

5.23%

วันก่อนหน้า - เปิด 3.44 - 3.50

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 1.90 - 6.50

สูงสุด-ต่ำสุด 3.78 - 3.48

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 93,446,600

ปรับปรุงเมื่อ: 11 ส.ค. 2563 16:13

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2563

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2563

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2563

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร