ราคาล่าสุด
ERW

-0.14

3.00

-4.46%

วันก่อนหน้า - เปิด 3.14 - 3.08

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 2.24 - 5.20

สูงสุด-ต่ำสุด 3.14 - 3.00

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 18,870,900

ปรับปรุงเมื่อ: 12 พ.ค. 2564 16:35

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ปี 2563

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2563

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2563

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร