ราคาล่าสุด

-

-

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 0.00 - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 0.00 - 0.00

สูงสุด-ต่ำสุด - - -

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) -

ปรับปรุงเมื่อ:

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร