ราคาล่าสุด
ERW

-0.08

3.20

-2.44%

วันก่อนหน้า - เปิด 3.28 - 3.32

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 1.00 - 3.44

สูงสุด-ต่ำสุด 3.38 - 3.18

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 24,070,500

ปรับปรุงเมื่อ: 18 มิ.ย. 2564 16:37

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2564

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 1 ปี 2564

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร