ประจำปี :  
วันที่ ประเภท รายละเอียด
2564 - Upcoming Events
24 กุมภาพันธ์ Result Quarterly Meeting #1/2021 : 2020 Performance & Outlook
25 กุมภาพันธ์ Result SET Opportunity Day #1/2021 : 2020 Performance & Outlook
วันที่ ประเภท รายละเอียด
2563 - Upcoming Events
9 มกราคม Roadshow Phatra Securities "Hotel & Restaurant Day"
13 มกราคม Roadshow Finansia Investment Conference
16 มกราคม Roadshow Citi Thailand Corporate Day 2020
24 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ Result 30-day Silent period before the FY2019 Results Announcement
24 กุมภาพันธ์ Result SET Report : 2020 Financial Statements
25 กุมภาพันธ์ Result Quarterly Meeting #1/2020 : 2019 Performance & Outlook
26 กุมภาพันธ์ Result SET Opportunity Day #1/2020 : 2019 Performance & Outlook
17 เมษายน - 14 พฤษภาคม Result 30-day Silent period before the 1Q20 Results Announcement
14 พฤษภาคม Result SET Report : 1Q20 Financial Statements
18 พฤษภาคม Result Quarterly Meeting #2/2020 : 1Q20 Performance & Outlook
18 พฤษภาคม Result SET Opportunity Day #2/2020 : 1Q20 Performance & Outlook
29 พฤษภาคม Roadshow SCBS Thai Tourism Day
15 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม Result 30-day Silent period before the 2Q20 & 1H20 Results Announcement
29 กรกฎาคม AGM Shareholder Annual General Meeting 2020
13 สิงหาคม Result SET Report: 2Q20 and 1H20 Financial Statements
18 สิงหาคม Result Quarterly Meeting #3/2020 : 2Q20 and 1H20 Performance & Outlook
19 สิงหาคม Result SET Opportunity Day #3/2020 : 2Q20 and 1H20 Performance & Outlook
14 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน Result 30-day Silent period before the 3Q20 & 9M20 Results Announcement
12 พฤศจิกายน Result SET Report : 3Q20 & 9M20 Financial Statements
13 พฤศจิกายน Result Quarterly Meeting #4/2020 : 3Q20 & 9M20 Performance & Outlook
16 พฤศจิกายน Result SET Opportunity Day #4/2020 : 3Q20 & 9M20 Performance & Outlook
วันที่ ประเภท รายละเอียด
2562 - Upcoming Events
10 มกราคม Roadshow Phatra Securities " Hotel & Restaurant Day"
22 มกราคม Roadshow A Big Step Forward with Finansia
24-25 มกราคม Roadshow Thailand CEO-CFO Conference with J.P. Morgan
12-26 กุมภาพันธ์ Result Silent period before the FY2018 Results Announcement
26 กุมภาพันธ์ Result SET Report : 2019 Financial Statements
27 กุมภาพันธ์ Result Quarterly Meeting #1/2019 : 2018 Performance & Outlook
28 กุมภาพันธ์ Result SET Opportunity Day #1/2019 : 2018 Performance & Outlook
4-5 มีนาคม Roadshow Hong Kong NDR with DBS Vickers
11-12 มีนาคม Roadshow Singapore NDR with Credit Suisse
3-4 เมษายน Roadshow Thailand Investment Conference with Phatra
26 เมษายน AGM Shareholder Annual General Meeting #1/2019
30 เมษายน - 14 พฤษภาคม Result Silent period before the 1Q19 Results Announcement
14 พฤษภาคม Result SET Report : 1Q19 Financial Statements
15 พฤษภาคม Result Quarterly Meeting #2/2019 : 1Q19 Performance & Outlook
16 พฤษภาคม Result SET Opportunity Day #2/2019 : 1Q19 Performance & Outlook
6-7 มิถุนายน Roadshow Japan NDR with RHB Securities
31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม Result Silent period before the 2Q19 & 6M19 Results Announcement
14 สิงหาคม Result SET Report: 2Q19 and 1H19 Financial Statements
15 สิงหาคม Result Quarterly Meeting #3/2019 : 2Q19 and 1H19 Performance & Outlook
26 สิงหาคม Result SET Opportunity Day #3/2019 : 2Q19 and 1H19 Performance & Outlook
29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน Result Silent period before the 3Q19 & 9M19 Results Announcement
12 พฤศจิกายน Result SET Report : 3Q19 & 9M19 Financial Statements
13 พฤศจิกายน Result Quarterly Meeting #4/2019 : 3Q19 & 9M19 Performance & Outlook
14 พฤศจิกายน Result SET Opportunity Day #4/2019 : 3Q19 & 9M19 Performance & Outlook
วันที่ ประเภท รายละเอียด
2561 - Upcoming Events
9 มกราคม Roadshow Phatra Securities " Hotel & Restaurant Day"
25-26 มกราคม Roadshow J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
31 มกราคม Roadshow Thanachart Securities Conference "High Growth Focus 2018"
27 กุมภาพันธ์ Result SET Report : 2018 Financial Statements
2 มีนาคม Result Quarterly Meeting #1/2018 : 4Q17& 2017 Performance & Outlook
2 มีนาคม Result SET Opportunity Day #1/2018: 4Q17& 2017 Performance & Outlook
28 มีนาคม Roadshow Phatra Thai Corporate Day in Singapore
27 เมษายน AGM Shareholder Annual General Meeting #1/2018
3-4 พฤษภาคม Roadshow NDR in Hong Kong by DBS Vickers
14 พฤษภาคม Result SET Report : 1Q18 Financial Statements
16 พฤษภาคม Result Quarterly Meeting #2/2018 : 1Q18 Performance & Outlook
17 พฤษภาคม Result SET Opportunity Day #1/2018: 1Q18 Performance & Outlook
28-29 มิถุนายน Roadshow NDR in Singapore by DBS Vickers
5-6 กรกฎาคม Roadshow RHB-Okasan Regional Conference in Tokyo
14 สิงหาคม Result SET Report: 2Q18 and 1H18 Financial Statements
15 สิงหาคม Result Quarterly Meeting #3/2018 : 2Q18 and 1H18 Performance & Outlook
16 สิงหาคม Result SET Opportunity Day #3/2018 : 2Q18 and 1H18 Performance & Outlook
23 สิงหาคม Roadshow NDR in Malaysia by RHB Securities
29-31 สิงหาคม Roadshow Thailand Focus 2018
17-19 กันยายน Roadshow NDR in Hong Kong by Thanachart Securities
11 ตุลาคม Roadshow SCBS Thai Tourism Day
13 พฤศจิกายน Result SET Report : 3Q18 & 9M18 Financial Statements
14 พฤศจิกายน Result Quarterly Meeting #4/2018 : 3Q18 & 9M18 Performance & Outlook
15 พฤศจิกายน Result SET Opportunity Day #4/2018 : 3Q18 & 9M18 Performance & Outlook
วันที่ ประเภท รายละเอียด
2560 - Upcoming Events
10 มกราคม Roadshow UOBKH Investment Seminar
10 มกราคม Roadshow Phatra Securities " Hotel & Restaurant Day "
16-17 มกราคม Roadshow SET Thai Corporate day : Bangkok
9-10 กุมภาพันธ์ Roadshow J.P. Morgan’s Thailand CEO-CFO Conference
21 กุมภาพันธ์ Result SET Report : 2017 Financial Statements
23 กุมภาพันธ์ Result Quarterly Meeting #1/2017 : 2016 Performance & Outlook
24 กุมภาพันธ์ Result SET Opportunity Day #1/2017 : 2016 Performance & Outlook
27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม Roadshow NDR in USA by DBS Vickers
25 เมษายน AGM Shareholder Annual General Meeting #1/2017
27 เมษายน Roadshow Hospitality Day by Thanachart
11 พฤษภาคม Result SET Report : 1Q17 Financial Statements
16 พฤษภาคม Result Quarterly Meeting #2/2017 : 1Q17 Performance & Outlook
25 พฤษภาคม Result SET Opportunity Day #2/2017 : 1Q17 Performance & Outlook
5-9 มิถุนายน Roadshow NDR in Malaysia, Singapore and Hong Kong by RHB
3 กรกฎาคม Roadshow SET - Krungsri Securities conference in Japan
11 สิงหาคม Result SET Report: 2Q17 and 1H17 Financial Statements
16 สิงหาคม Result Quarterly Meeting #3/2017 : 2Q17 and 1H17 Performance & Outlook
25 สิงหาคม Result SET Opportunity Day #3/2017 : 2Q17 and 1H17 Performance & Outlook
31 สิงหาคม - 2 กันยายน Roadshow Thailand Focus 2017
11 ตุลาคม Roadshow UOB Kay Hian Asian Gems Conference 2017
10 พฤศจิกายน Result SET Report : 3Q17 & 9M17 Financial Statements
15 พฤศจิกายน Result Quarterly Meeting #4/2017 : 3Q17 & 9M17 Performance & Outlook
16 พฤศจิกายน Result SET Opportunity Day #4/2017 : 3Q17 & 9M17 Performance & Outlook
เดือน วันที่ รายละเอียด
2559 - Upcoming Events
มกราคม 27 Analyst Briefing # 1/2016
มกราคม 28 Corporate day : Bangkok
กุมภาพันธ์ 1-5 Roadshow : US
กุมภาพันธ์ 23 SET Report : 2015 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 24 Quarterly Meeting 2015 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
มีนาคม 1-4 Roadshow : Hong Kong - Singapore
มีนาคม 7 Corporate Day : Bangkok
มีนาคม 8 SET Opportunity Day : 2015 Performance
เมษายน 26 Shareholder Annual General Meeting # 1/2016
เมษายน 28 Analyst Briefing # 2/2016
พฤษภาคม 12 SET Report : 1Q16 Financial Statements
พฤษภาคม 13 Quarterly Meeting : 1Q16 Performance
(the Residence 303 , Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤษภาคม 24 SET Opportunity Day : 1Q16 Performance
มิถุนายน no event planned for this month
กรกฎาคม 18-22 Roadshow : US
กรกฎาคม 27 Analyst Briefing # 3/2016
สิงหาคม 10 SET Report 2Q16 and 1H16 Financial Statements
สิงหาคม 16 Quarterly Meeting : 2Q16 and 1H16 Performance
(Salon C , JW Marriott Hotel Bangkok)
สิงหาคม 25 SET Opportunity Day : 2Q16 and 1H16 Performance
สิงหาคม 31-2 Thailand Focus 2016
กันยายน no event planned for this month
ตุลาคม 11-12 Roadshow : Singapore
ตุลาคม 18-19 Roadshow : Japan
ตุลาคม 27 Analyst Briefing # 4/2016
พฤศจิกายน 10 SET Report : 3Q16 & 9M16 Financial Statements
พฤศจิกายน 16 Quarterly Meeting : 3Q16 & 9M16 Performance (Salon C , JW Marriott Hotel Bangkok)
พฤศจิกายน 17 SET Opportunity Day : 3Q16 and 9M16 Performance
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2558
มกราคม 26-28 SET Thai Corporate day : Bangkok
มกราคม 30 Analyst Briefing #1/2015
กุมภาพันธ์ 2-6 Roadshow : Singapore & Hong Kong & Malaysia
กุมภาพันธ์ 9-10 Corporate day : Bangkok
กุมภาพันธ์ 26 SET Report : 2014 Financial Statements
มีนาคม 3 Quarterly Meeting #1/2015 : 2014 Performance & Outlook
(The Residence 303&304, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
มีนาคม 5-6 Roadshow : Singapore
มีนาคม 16 SET Opportunity Day #1/2015 : 2014 Performance & Outlook
เมษายน 28 Shareholder Annual General Meeting #1/2015
เมษายน 29 Analyst Briefing #2/2015
พฤษภาคม 13 SET Report : 1Q15 Financial Statements
พฤษภาคม 18 Quarterly Meeting #2/2015 : 1Q15 Performance & Outlook
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤษภาคม 20 SET Opportunity Day #2/2015 : 1Q15 Performance & Outlook
มิถุนายน no event planned for this month
กรกฎาคม 2-3 Roadshow : Tokyo
กรกฎาคม 9 Roadshow : Singapore
กรกฎาคม 22 Analyst Briefing #3/2015
สิงหาคม 13 SET Report: 2Q15 and 1H15 Financial Statements
สิงหาคม 20 Quarterly Meeting #3/2015 : 2Q15 and 1H15 Performance & Outlook
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
สิงหาคม 24 SET Opportunity Day #3/2015 : 2Q15 and 1H15 Performance & Outlook
กันยายน 23-25 Roadshow : Europe
ตุลาคม 21 Analyst Briefing #4/2015
พฤศจิกายน 11 SET Report : 3Q15 & 9M15 Financial Statements
พฤศจิกายน 20 Quarterly Meeting #4/2015 : 3Q15 & 9M15 Performance & Outlook
พฤศจิกายน 30 SET Opportunity Day #4/2015 : 3Q15 & 9M15 Performance & Outlook
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2557
มกราคม 9-10 Roadshow : Singapore
มกราคม 16-17 Roadshow : Hong Kong
มกราคม 29 Analyst Briefing # 1/2014
กุมภาพันธ์ 25 SET Report : 2013 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 27 Quarterly Meeting #1/2014 : 2013 Performance & Outlook
(The Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
มีนาคม 3 SET Opportunity Day #1/2014 : 2013 Performance & Outlook
มีนาคม 18 Roadshow : Taipei
เมษายน 23-24 Roadshow : Hong Kong
เมษายน 25 Analyst Briefing # 2/2014
เมษายน 29 Shareholder Annual General Meeting #1/2014
(Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤษภาคม 6-7 Corporate Day : Bangkok
พฤษภาคม 12 SET Report : 1Q14 Financial Statements
พฤษภาคม 15 Quarterly Meeting #2/2014 : 1Q14 Performance & Outlook
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
มิถุนายน 2 SET Opportunity Day #2/2014: 1Q14 Performance & Outlook
มิถุนายน 9-13 Roadshow : Singapore & Hong Kong
กรกฎาคม 7-11 Road Show : Hong Kong & Japan
กรกฎาคม 24 Analyst Briefing # 3/2014
สิงหาคม 11 SET Report: 2Q14 and 1H14 Financial Statements
สิงหาคม 13 Quarterly Meeting #3/2014: 2Q14 and 1H14 Performance & Outlook
(The Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
สิงหาคม 14 SET Opportunity Day #3/2014 : 2Q14 and 1H14 Performance & Outlook
สิงหาคม 27-29 Thailand Focus 2014
กันยายน no event planned for this month
ตุลาคม 8 Road Show : Singapore
ตุลาคม 22 Analyst Briefing # 4/2014
พฤศจิกายน 11 SET Report : 3Q14 & 9M14 Financial Statements
พฤศจิกายน 20-21 Quarterly Meeting #4/2014: 3Q14 & 9M14 Performance & Outlook
Holiday Inn Executive Tower Pattaya
พฤศจิกายน 26 SET Opportunity Day #4/2014 : 3Q14 & 9M14 Performance & Outlook
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2556
มกราคม 10 Roadshow : Singapore
มกราคม 30 Analyst Briefing # 1/2013
กุมภาพันธ์ 7 Local Roadshow : Bangkok
กุมภาพันธ์ 26 SET Report : 2012 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 28 Quarterly Meeting #1/2013 : 2012 Performance & Outlook
(Mercure Bangkok Siam)
มีนาคม 4 SET Opportunity Day : 2012 Performance
มีนาคม 13 Roadshow : Singapore
มีนาคม 14 Roadshow : Kuala Lumpur
มีนาคม 19-20 Roadshow : Taipei
มีนาคม 28 Roadshow : Hong Kong
เมษายน 18-19 Roadshow : Hong Kong
เมษายน 23 Shareholder Annual General Meeting # 1/2013
เมษายน 24 Analyst Briefing # 2/2013
พฤษภาคม 14 SET Report : 1Q13 Financial Statements
พฤษภาคม 16 Quarterly Meeting #2/2013 : 1Q13 Performance & Outlook
(Mercure Bangkok Siam)
พฤษภาคม 20 SET Opportunity Day : 1Q13 Performance
มิถุนายน 17-21 Roadshow : EU & UK
กรกฎาคม 5 Roadshow : Japan
กรกฎาคม 17 Investors Briefing (JW Marriott Hotel)
สิงหาคม 13 SET Report: 2Q13 and 1H13 Financial Statements
สิงหาคม 15 Quarterly Meeting #3/2013: 2Q13 and 1H13 Performance & Outlook
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
สิงหาคม 26 SET Opportunity Day : 2Q13 Performance
สิงหาคม 28-30 Thailand Focus 2013
กันยายน 12 Roadshow : Hong Kong
กันยายน 17-18 Roadshow : Singapore
ตุลาคม 22 Analyst Briefing # 4/2013
พฤศจิกายน 11 SET Report : 3Q13 & 9M13 Financial Statements
พฤศจิกายน 12 Quarterly Meeting #4/2013: 3Q13 & 9M13 Performance & Outlook
(Salon C, JW Marriott)
พฤศจิกายน 14 SET Opportunity Day : 3Q13 Performance
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2555
มกราคม no event planned for this month
กุมภาพันธ์ 1 Analyst Briefing # 1/2012
กุมภาพันธ์ 14-15 Roadshow : Hong Kong
กุมภาพันธ์ 23 TISCO Corporate Day
กุมภาพันธ์ 28 SET Report : 2011 Financial Statements
มีนาคม 1 Roadshow : Singapore
มีนาคม 6-7 Quarterly Meeting #1/2012 : 2011 Performance & Outlook
(Ibis Hua Hin)
มีนาคม 8 SET Opportunity Day : 2011 Performance
เมษายน 24 Shareholder Annual General Meeting # 1/2012
(Salon B-C , JW Marriott Bangkok)
เมษายน 25 Analyst Briefing # 2/2012
พฤษภาคม 11 SET Report : 1Q12 Financial Statements
พฤษภาคม 15 Quarterly Meeting #2/2012 : 1Q12 Performance & Outlook
(The Residence 304, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤษภาคม 17 SET Opportunity Day : 1Q12 Performance
มิถุนายน no event planned for this month
กรกฎาคม 26 Analyst Briefing # 3/2012
สิงหาคม 9 SET Report: 2Q12 and 1H12 Financial Statements
สิงหาคม 14 Quarterly Meeting #4/2012 : 2Q12 and 1H12 Performance & Outlook
(Manhatton Studio, JW Marriott Hotel)
สิงหาคม 16 SET Opportunity Day : 2Q12 Performance
สิงหาคม 29-31 Thailand Focus 2012
(The Four Seasons Hotel)
กันยายน no event planned for this month
ตุลาคม 24 Analyst Briefing # 4/2012
พฤศจิกายน 12 SET Report : 3Q12 & 9M12 Financial Statements
พฤศจิกายน 13 Quarterly Meeting #4/2012: 3Q12 & 9M12 Performance & Outlook
(Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤศจิกายน 15 SET Opportunity Day : 3Q12 Performance
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2554
มกราคม 17 Roadshow : Singapore
กุมภาพันธ์ 2 Analyst Briefing # 1/2011
กุมภาพันธ์ 23 SET Report : 2010 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 28 Quarterly Meeting 2010 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
มีนาคม 4 Roadshow : Hong Kong
มีนาคม 21 SET Opportunity Day : 2010 Performance
เมษายน 26 Shareholder Annual General Meeting # 1/2011
เมษายน 27 Analyst Briefing # 2/2011
พฤษภาคม 11 SET Report : 1Q11 Financial Statements
พฤษภาคม 13 Quarterly Meeting : 1Q11 Performance
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤษภาคม 27 SET Opportunity Day : 1Q11 Performance
พฤษภาคม 31 Investor Conference: Finland
มิถุนายน 23 Corporate Day : TISCO
กรกฎาคม 27 Analyst Briefing # 3/2011
กรกฎาคม 29 Roadshow : Hong Kong
สิงหาคม 2 Roadshow : Singapore
สิงหาคม 10 SET Report 2Q11 and 1H11 Financial Statements
สิงหาคม 16 Quarterly Meeting : 2Q11 and 1H11 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan Bankok)
สิงหาคม 18 SET Opportunity Day : 2Q11 Performance
สิงหาคม 24 Corporate Day : Kim Eng
กันยายน no event planned for this month
ตุลาคม 26 Analyst Briefing # 4/2011
พฤศจิกายน 10 SET Report : 3Q11 & 9M11 Financial Statements
พฤศจิกายน 15 Quarterly Meeting : 3Q11 & 9M11 Performance
(The Residence 303, Grand Hyatt Erawan Bangkok)
พฤศจิกายน 17 SET Opportunity Day : 3Q11 Performance
ธันวาคม no event planned for this month
เดือน วันที่ รายละเอียด
2553
มกราคม 27 Analyst Briefing # 1/2010
กุมภาพันธ์ 24 SET Report : 2009 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 25 Quarterly Meeting 2009 Performance
(Residence 305, Grand Hyatt Erawan)
มีนาคม no event planned for this month
เมษายน 27 Shareholder Annual General Meeting # 1/2010
เมษายน 28 Analyst Briefing # 2/2010
พฤษภาคม 13 SET Report : 1Q10 Financial Statements
พฤษภาคม 26 Quarterly Meeting : 1Q10 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan)
มิถุนายน no event planned for this month
กรกฎาคม 29 Analyst Briefing # 3/2010
สิงหาคม 11 SET Report 2Q10 and 1H10 Financial Statements
สิงหาคม 18 Quarterly Meeting : 2Q10 and 1H10 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan)
กันยายน 1-3 Roadshow : Singapore
ตุลาคม 27 Analyst Briefing # 4/2010
พฤศจิกายน 11 SET Report : 3Q10 & 9M10 Financial Statements
พฤศจิกายน 17 Quarterly Meeting : 3Q10 & 9M10 Performance
(Ibis Bangkok riverside)
ธันวาคม 21 Analyst Briefing #5/2010
(Residence 304, Grand Hyatt Erawan)
เดือน วันที่ รายละเอียด
2552
มกราคม 22 Roadshow : Thailand : TISCO Corporate Day
มกราคม 27 Analyst Briefing # 1/2009
กุมภาพันธ์ 24 SET Report : 2008 Financial Statements
กุมภาพันธ์ 26 Quarterly Meeting : 2008 Performance
(JW Marriott Bangkok)
มีนาคม no event planned for this month
เมษายน 28 Shareholder Annual General Meeting # 1/2009
เมษายน 29 Analyst Briefing # 2/2009
พฤษภาคม 13 SET Report : 1Q09 Financial Statements
พฤษภาคม 25 Quarterly Meeting : 1Q09 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan)
มิถุนายน no event planned for this month
กรกฎาคม 29 Analyst Briefing # 3/2009
สิงหาคม 13 SET Report : 2Q09 & 1H09 Financial Statements
สิงหาคม 18 Quarterly Meeting : 2Q09 & 1H09 Performance
(The Campus, Grand Hyatt Erawan)
กันยายน no event planned for this month
ตุลาคม 26 Analyst Briefing # 4/2009
ตุลาคม 28 SET Singapore Roadshow (Singapore)
พฤศจิกายน 12 SET Report : 3Q09 & 9M09 Financial Statements
พฤศจิกายน 19-20 Quarterly Meeting : 3Q09 & 9M09 Performance
(Holiday Inn Pattaya)
ธันวาคม no event planned for this month