ราคาล่าสุด
ERW

-0.20

6.05

-3.20%

วันก่อนหน้า - เปิด 6.25 - 6.15

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 5.00 - 7.80

สูงสุด-ต่ำสุด 6.20 - 6.00

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 7,169,100

ปรับปรุงเมื่อ: 09 ธ.ค. 2562 16:36

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร