ราคาล่าสุด
ERW

-

3.14

-%

วันก่อนหน้า - เปิด 3.14 - -

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 1.90 - 6.50

สูงสุด-ต่ำสุด - - -

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) -

ปรับปรุงเมื่อ: 28 ก.ย. 2563 09:32

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2563

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 2 ปี 2563

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 1 ปี 2563

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร