ราคาล่าสุด
ERW

-0.06

2.90

-2.03%

วันก่อนหน้า - เปิด 2.96 - 3.00

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 1.90 - 7.10

สูงสุด-ต่ำสุด 3.02 - 2.82

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 20,098,800

ปรับปรุงเมื่อ: 10 เม.ย. 2563 16:40

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 4 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 4 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร