ราคาล่าสุด
ERW

-0.12

4.64

-2.52%

วันก่อนหน้า - เปิด 4.76 - 4.68

ช่วงราคา 52 สัปดาห์ 4.56 - 7.80

สูงสุด-ต่ำสุด 4.72 - 4.62

ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) 10,363,800

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ม.ค. 2563 12:06

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

แบบ 56-1 ปี 2561

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

งบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 ปี 2562

 

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562

 

คำอธิบายและวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร

ไตรมาส 3 ปี 2562

 

Investor Factsheet

ไตรมาส 3 ปี 2562

อีเมล์รับข่าวสาร

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รับข่าวสาร