ราคาล่าสุด
ERW

+0.12

4.44

2.78%

วันก่อนหน้า-เปิด 4.32 - 4.32

สูงสุด - ต่ำสุด 4.44 - 4.30

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 2.24 - 4.98

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.42/178,500

ปริมาณ (หุ้น) 14,664,200

มูลค่า ('000 บาท) 64,001

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 4.44/110,900

ปรับปรุงล่าสุด: 09 Apr 2021 16:37เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %