ประจำปี :  
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1 ปี 2563
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2562
ไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2562
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2561
ไตรมาส 3 ปี 2561
ไตรมาส 2 ปี 2561
ไตรมาส 1 ปี 2561
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 3 ปี 2560
ไตรมาส 2 ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2560
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2559
ไตรมาส 3 ปี 2559
ไตรมาส 2 ปี 2559
ไตรมาส 1 ปี 2559
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 3 ปี 2558
ไตรมาส 2 ปี 2558
ไตรมาส 1 ปี 2558
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 3 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 1 ปี 2556
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2555
ไตรมาส 3 ปี 2555
ไตรมาส 2 ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2555
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2554
ไตรมาส 3 ปี 2554
ไตรมาส 2 ปี 2554
ไตรมาส 1 ปี 2554
Investor Factsheet ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2553
ไตรมาส 3 ปี 2553
ไตรมาส 2 ปี 2553
ไตรมาส 1 ปี 2553