สำหรับข้อมูลการลงทุน กรุณาติดต่อ :

นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์. 66 (0)2 257 4588 Ext. 422
โทรสาร. 66 (0)2 257 4577

อีเมล์ : ir@theerawan.com