ประจำปี :  
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 1 ปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2563
ไตรมาส 3 ปี 2563
ไตรมาส 2 ปี 2563
ไตรมาส 1 ปี 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2562
ไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 2 ปี 2562
ไตรมาส 1 ปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2561
ไตรมาส 3 ปี 2561
ไตรมาส 2 ปี 2561
ไตรมาส 1 ปี 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2560
ไตรมาส 3 ปี 2560
ไตรมาส 2 ปี 2560
ไตรมาส 1 ปี 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2559
ไตรมาส 3 ปี 2559
ไตรมาส 2 ปี 2559
ไตรมาส 1 ปี 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2558
ไตรมาส 3 ปี 2558
ไตรมาส 2 ปี 2558
ไตรมาส 1 ปี 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 3 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2557
ไตรมาส 1 ปี 2557
ไตรมาส 3 ปี 2557
ไตรมาส 2 ปี 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2556
ไตรมาส 3 ปี 2556
ไตรมาส 2 ปี 2556
ไตรมาส 1 ปี 2556
คำอธิบายและวิเคราะห์ ของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
ไตรมาส 4 ปี 2555
ไตรมาส 3 ปี 2555
ไตรมาส 2 ปี 2555
ไตรมาส 1 ปี 2555