ดิ เอราวัณ กรุ๊ป มอบตู้เปิดจินตนาการ จังหวัดเชียงใหม่

Backกรกฎาคม 31, 2559

31 กรกฏาคม 2559 ในโอกาสที่ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำพนักงาน ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ร่วมเปิดดำเนินการโรงแรมฮ็อป อินน์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสาขาที่ 20 ในประเทศไทย โดยมีนางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนส่งมอบตู้เปิดจินตนาการจำนวน 5 ตู้ ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

  1. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
  2. โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกุล) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
  3. โรงเรียนบ้านทับเดื่อ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
  4. โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
  5. โรงเรียนบ้านปางขุม อำเภอเสมิง จังหวัดเชียงใหม่