ประจำปี :  
  วันที่ ดาวน์โหลด
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 21 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 15 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 14 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 14 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 14 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 13 พ.ย. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด 19 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 16 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 16 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด 16 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 15 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) 15 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) 15 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 15 ส.ค. 2562
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 15 ส.ค. 2562
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 22 พ.ค. 2562
Capital Nomura Securities Public Company Limited 16 พ.ค. 2562
Asia Plus Securities Public Company Limited 16 พ.ค. 2562
Country Group Securities Company Limited 16 พ.ค. 2562
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 15 พ.ค. 2562
Thanachart Securities Public Company Limited 15 พ.ค. 2562
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 15 พ.ค. 2562
Asia Plus Securities Public Company Limited 28 ก.พ. 2562
Trinity Securities Company Limited 28 ก.พ. 2562
Capital Nomura Securities Public Company Limited 28 ก.พ. 2562
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 28 ก.พ. 2562
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 27 ก.พ. 2562
Capital Nomura Securities Public Company Limited 27 ก.พ. 2562
  วันที่ ดาวน์โหลด
Capital Nomura Securities Public Company Limited 15 พ.ย. 2561
Asia Wealth Securities Co., Ltd 15 พ.ย. 2561
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 14 พ.ย. 2561
ASL Securities Co., Ltd 14 พ.ย. 2561
Capital Nomura Securities Public Company Limited 14 พ.ย. 2561
KTB Securities (Thailand) Company Limited 14 พ.ย. 2561
Apple Wealth Securities Co., Ltd 17 ส.ค. 2561
ASL Securities Co., Ltd 16 ส.ค. 2561
Asia Plus Securities Public Company Limited 16 ส.ค. 2561
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 15 ส.ค. 2561
Capital Nomura Securities Public Company Limited 15 ส.ค. 2561
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 15 ส.ค. 2561
Krungsri Securities Public Company Limited 15 ส.ค. 2561
KTB Securities (Thailand) Company Limited 15 ส.ค. 2561
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 15 ส.ค. 2561
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 18 พ.ค. 2561
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 17 พ.ค. 2561
ASL Securities Co., Ltd 17 พ.ค. 2561
Asia Plus Securities Public Company Limited 15 พ.ค. 2561
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 15 พ.ค. 2561
Capital Nomura Securities Public Company Limited 15 พ.ค. 2561
KTB Securities (Thailand) Company Limited 15 พ.ค. 2561
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 14 มี.ค. 2561
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 05 มี.ค. 2561
Asia Plus Securities Public Company Limited 02 มี.ค. 2561
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 28 ก.พ. 2561
ASL Securities Co. Ltd. 28 ก.พ. 2561
AEC Securities Public Company Limited 28 ก.พ. 2561
Thanachart Securities Public Company Limited 28 ก.พ. 2561
ASL Securities Co. Ltd. 19 ม.ค. 2561
  วันที่ ดาวน์โหลด
Asia Plus Securities Public Company Limited 16 พ.ย. 2560
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 16 พ.ย. 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited 16 พ.ย. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 16 พ.ย. 2560
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 13 พ.ย. 2560
AEC Securities Public Company Limited 13 พ.ย. 2560
Thanachart Securities Public Company Limited 13 พ.ย. 2560
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 18 ส.ค. 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited 17 ส.ค. 2560
Asia Plus Securities Public Company Limited 17 ส.ค. 2560
AEC Securities Public Company Limited 17 ส.ค. 2560
KTB Securities (Thailand) Company Limited 17 ส.ค. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 11 ส.ค. 2560
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 11 ส.ค. 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 11 ส.ค. 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited 11 ส.ค. 2560
Capital Nomura Securities Public Company Limited 11 ก.ค. 2560
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 04 ก.ค. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 30 มิ.ย. 2560
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 17 พ.ค. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 12 พ.ค. 2560
AEC Securities Public Company Limited 12 พ.ค. 2560
Asia Plus Securities Public Company Limited 12 พ.ค. 2560
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 27 ก.พ. 2560
Asia Plus Securities Public Company Limited 24 ก.พ. 2560
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 24 ก.พ. 2560
Thanachart Securities Public Company Limited 24 ก.พ. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 23 ก.พ. 2560
AEC Securities Public Company Limited 22 ก.พ. 2560
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 21 ก.พ. 2560
  วันที่ ดาวน์โหลด
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 17 พ.ย. 2559
Yuanta Securities (Thailand) Company Limited 10 พ.ย. 2559
KTB Securities (Thailand) Company Limited 10 พ.ย. 2559
AEC Securities Public Company Limited 10 พ.ย. 2559
Apple Wealth Securities Co., Ltd 28 ต.ค. 2559
KTB Securities (Thailand) Company Limited 28 ต.ค. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 28 ต.ค. 2559
Asia Plus Securities Public Company Limited 28 ต.ค. 2559
AEC Securities Public Company Limited 28 ต.ค. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 17 ส.ค. 2559
KTB Securities (Thailand) Company Limited 11 ส.ค. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 11 ส.ค. 2559
Asia Plus Securities Public Company Limited 29 ก.ค. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 29 ก.ค. 2559
Krungsri Securities Public Company Limited 29 ก.ค. 2559
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 25 ก.ค. 2559
Krungsri Securities Public Company Limited 20 มิ.ย. 2559
KTB Securities (Thailand) Company Limited 29 เม.ย. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 29 เม.ย. 2559
Asia Wealth Securities Co., Ltd 29 เม.ย. 2559
Asia Plus Securities Public Company Limited 29 เม.ย. 2559
Capital Nomura Securities Public Company Limited 24 ก.พ. 2559
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 12 ก.พ. 2559
Asia Plus Securities Public Company Limited 11 ก.พ. 2559
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 11 ก.พ. 2559
Ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. 28 ม.ค. 2559
Asia Wealth Securities Co., Ltd 28 ม.ค. 2559
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 28 ม.ค. 2559
  วันที่ ดาวน์โหลด
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 24 ส.ค. 2558
Capital Nomura Securities Public Company Limited 21 ส.ค. 2558
KTB Securities (Thailand) Co., LTD. 14 ส.ค. 2558
RHB OSK Securities (Thailand) Public Company Limited 14 ส.ค. 2558
Bualuang Securities Public Company Limited 31 ก.ค. 2558
Capital Nomura Securities Public Company Limited 24 ก.ค. 2558
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 24 ก.ค. 2558
Asia Plus Securities Public Company Limited 24 ก.ค. 2558
RHB OSK Securities (Thailand) Public Company Limited 16 ก.ค. 2558
KTB Securities (Thailand) Co., LTD. 15 ก.ค. 2558
Asia Plus Securities Public Company Limited 19 พ.ค. 2558
Ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. 14 พ.ค. 2558
Asia Plus Securities Public Company Limited 14 พ.ค. 2558
Nomura Securities Public Co., Ltd. 30 เม.ย. 2558
Asia Plus Securities Public Company Limited 30 เม.ย. 2558
Ktb Securities (Thailand) Co., Ltd. 30 เม.ย. 2558
Asia Plus Securities Public Company Limited 05 มี.ค. 2558
Krungsri Securities Public Company Limited 02 ก.พ. 2558
  วันที่ ดาวน์โหลด
Bualuang Securities Public Company Limited 26 พ.ย. 2557
Krungsri Securities Public Company Limited 24 พ.ย. 2557
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 13 พ.ย. 2557
Krungsri Securities Public Company Limited 12 พ.ย. 2557
Bualuang Securities Public Company Limited 12 พ.ย. 2557
Asia Plus Securities Public Company Limited 11 พ.ย. 2557
Asia Wealth Securities Company Limited 17 ต.ค. 2557
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 30 ก.ค. 2557
Capital Nomura Securities Public Company Limited 29 ก.ค. 2557
Capital Nomura Securities Public Company Limited 25 ก.ค. 2557
Aira Securities Public Company Limited 16 พ.ค. 2557
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 14 พ.ค. 2557
Asia Plus Securities Public Company Limited 14 พ.ค. 2557
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 29 เม.ย. 2557
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 28 เม.ย. 2557
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 28 เม.ย. 2557
Asia Plus Securities Public Company Limited 24 เม.ย. 2557
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 11 มี.ค. 2557
Aira Securities Public Company Limited 04 มี.ค. 2557
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 04 มี.ค. 2557
Phillip Securities (Thailand) Public Company Limited 28 ก.พ. 2557
KGI Securities (Thailand) Public Company Limited 30 ม.ค. 2557
Asia Plus Securities Public Company Limited 30 ม.ค. 2557
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 30 ม.ค. 2557
Aira Securities Public Company Limited 17 ม.ค. 2557
  วันที่ ดาวน์โหลด
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 24 ต.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 15 ต.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 16 ส.ค. 2556
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 24 ก.ค. 2556
Finansia Syrus Securities Public Company Limited 18 ก.ค. 2556
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Limited 18 ก.ค. 2556
Bualuang Securities Public Company Limited 18 ก.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 18 ก.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 17 พ.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 26 เม.ย. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 01 มี.ค. 2556
Asia Plus Securities Public Company Limited 31 ม.ค. 2556
  วันที่ ดาวน์โหลด
  วันที่ ดาวน์โหลด