ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสุขกาญจน์ วัธนเวคิน 336,439,178 13.39
2. บริษัท ซิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด 232,093,100 9.24
3. นางวรรณสมร วรรณเมธี 149,757,004 5.96
4. บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด 144,488,645 5.75
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 105,472,204 4.2
6. PAN ASIA ASSETS LIMITED 73,000,000 2.91
7. นายสุพล วัธนเวคิน 66,235,502 2.64
8. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 60,030,000 2.39
9. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1 55,544,600 2.21
10. น.ส.ฐิตินันท์ วัธนเวคิน 43,659,291 1.74
11. บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด 42,933,675 1.71
12. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด 42,091,836 1.68
13. นางจรรย์สมร วัธนเวคิน 41,015,717 1.63
14. บริษัท อี เอส 2014 จำกัด 40,000,000 1.59
15. กองทุนเปิด เค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ 36,273,400 1.44
16. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 30,523,362 1.22
17. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 29,303,600 1.17
18. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 25,812,996 1.03
19. กองทุนเปิด เค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23,098,400 0.92
20. บริษัท น้ำตาลตะวันออก จำกัด 23,036,611 0.92
21. STATE STREET EUROPE LIMITED 22,959,527 0.91
22. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 20,900,000 0.83
23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 19,934,300 0.79
24. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 19,503,300 0.78
25. JPMORGAN THAILAND FUND 18,972,800 0.76
26. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18,438,700 0.73
27. บริษัท แปซิฟิก ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 18,300,052 0.73
28. AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 18,075,786 0.72
29. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ 17,318,465 0.69
30. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 16,529,600 0.66
31. นายสุนทร ว่องกุศลกิจ 15,132,421 0.60
32. นายกมล ว่องกุศลกิจ 14,850,275 0.59
33. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES 14,781,530 0.59
34. กองทุนเปิด เค MID SMALL CAP หุ้นทุน 14,110,200 0.56