ราคาล่าสุด
ERW

-0.06

2.90

-2.03%

วันก่อนหน้า-เปิด 2.96 - 3.00

สูงสุด - ต่ำสุด 3.02 - 2.82

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 1.90 - 7.10

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

2.88/275,300

ปริมาณ (หุ้น) 20,098,800

มูลค่า ('000 บาท) 58,178

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 2.90/504,200

ปรับปรุงล่าสุด: 10 Apr 2020 16:40


 

Chart Type