ราคาล่าสุด
ERW

-

3.62

-%

วันก่อนหน้า-เปิด 3.62 - 3.62

สูงสุด - ต่ำสุด 3.70 - 3.58

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 1.90 - 4.94

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.60/646,000

ปริมาณ (หุ้น) 9,323,700

มูลค่า ('000 บาท) 33,982

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 3.62/276,600

ปรับปรุงล่าสุด: 20 Jan 2021 16:38


 

Chart Type