ราคาล่าสุด
ERW

-0.20

6.05

-3.20%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.25 - 6.15

สูงสุด - ต่ำสุด 6.20 - 6.00

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 5.00 - 7.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.05/174,600

ปริมาณ (หุ้น) 7,169,100

มูลค่า ('000 บาท) 43,516

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.10/701,500

ปรับปรุงล่าสุด: 09 Dec 2019 16:36


 

Chart Type