ราคาล่าสุด
ERW

-0.06

4.70

-1.26%

วันก่อนหน้า-เปิด 4.76 - 4.68

สูงสุด - ต่ำสุด 4.72 - 4.62

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 4.56 - 7.80

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

4.68/383,400

ปริมาณ (หุ้น) 8,241,400

มูลค่า ('000 บาท) 38,608

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 4.70/129,100

ปรับปรุงล่าสุด: 23 Jan 2020 11:26


 

Chart Type