ราคาล่าสุด
ERW

-0.08

3.20

-2.44%

วันก่อนหน้า-เปิด 3.28 - 3.32

สูงสุด - ต่ำสุด 3.38 - 3.18

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 1.00 - 3.44

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

3.18/1,561,300

ปริมาณ (หุ้น) 24,070,500

มูลค่า ('000 บาท) 78,289

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 3.20/684,100

ปรับปรุงล่าสุด: 18 Jun 2021 16:37


 

Chart Type