ประจำปี :  
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2564
สถานที่ : -
37:56 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
สถานที่ : -
01:44:41 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2563
สถานที่ : -
44:00 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2563
สถานที่ : -
36:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2563
สถานที่ :
35:00 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
01:36:21 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2563
สถานที่ :
25:52 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563
สถานที่ : -
26:50 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2563
สถานที่ : -
38:49 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2563
สถานที่ : -
36:47 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2563
สถานที่ :
25:52 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2563
สถานที่ : -
44:00 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2563
สถานที่ : -
36:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2563
สถานที่ :
35:00 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
01:36:21 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2563
สถานที่ :
25:52 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2563
สถานที่ : -
26:50 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2563
สถานที่ : -
38:49 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2563
สถานที่ : -
36:47 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2562
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
45:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2562
สถานที่ : Mercure & ibis Sukhumvit 24
50:31 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2562
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
39:08 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2562
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok
26:14 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2562
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
55:34 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2562
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok
26:46 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2562
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
35:39 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2562
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok
23:18 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel, Bangkok
01:58:02 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2561
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
57:09 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2561
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
32:05 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2561
สถานที่ : Novotel & ibis Style Sukhumvit 4
25:15 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2561
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
36:12 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2561
สถานที่ : The Resident, Grand Hyatt Erawan Bangkok
21:48 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2561
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
26:39 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2561
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
23:18 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สถานที่ : Grand Ballroom, JW Marriott Hotel Bangkok
01:50:42 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2560
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
53:22 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2560
สถานที่ : JW Marriott Bangkok
40:58 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
20:34 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2560
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
34:13 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2560
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
50:46 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2560
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
31:11 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2560
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
32:08 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2560
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
23:18 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สถานที่ : Grand Ballroom, JW Marriott Hotel Bangkok
03:14:41 นาที
  Webcast
SET Opportunity Day ไตรมาส 4 ปี 2559
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
47:25 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2559
สถานที่ : JW Marriott Bangkok
01:07:06 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 3 ปี 2559
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
29:18 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2559
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
18:45 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 2 ปี 2559
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
26:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2559
สถานที่ : JW Marriott Bangkok
18:20 นาที
SET Opportunity Day ไตรมาส 1 ปี 2559
สถานที่ : Stock Exchange of Thailand
50:55 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2559
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
19:04 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
02:40:22 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2558
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
16:47 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2558
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
23:17 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2558
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
29:32 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok
02:22:40 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2558
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
18:36 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2557
สถานที่ : Hyatt Erawan Hotel
20:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2557
สถานที่ : Holiday Inn Executive Tower Pattaya
35:04 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
01:44:15 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2556
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
35:44 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2556
สถานที่ : JW Marriott Hotel
23:20 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2556
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
01:04:45 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2556
สถานที่ : Mercure Bangkok Siam Hotel
29:34 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
02:55:47 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2555
สถานที่ : Mercure and ibis Bangkok Siam Hotel
47:46 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2555
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
32:12 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2555
สถานที่ : JW Marriott Bangkok Hotel
41:25 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2555
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
27:35 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
20:06:26 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2554
สถานที่ : Ibis Hua Hin Hotel
41:32 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2554
สถานที่ : Ibis Hua Hin Hotel
41:32 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2554
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
01:33:28 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2554
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
45:57 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
02:51:27 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2553
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
54:16 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2553
สถานที่ : Ibis Riverside Hotel
58:24 นาที
Quarterly Meeting: ไตรมาส 1 ปี 2553
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
01:14:58 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
02:12:18 นาที
  Webcast
Quarterly Meeting: ไตรมาส 4 ปี 2551
สถานที่ : Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel
54:00 นาที
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
สถานที่ : JW Marriott Hotel Bangkok
01:40:51 นาที